สำเนา คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค ๖ ที่ ๑๑๗ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

268

สำเนา คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค ๖ ที่ ๑๑๗ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

tnews_1432644160_5538

FullScreen Mode

แบ่งปัน