วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยภายหลังการประชุมได้ให้สัมภาษณ์และตอบข้อซักถามสื่อมวลชน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.

251

วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

โดยภายหลังการประชุมได้ให้สัมภาษณ์และตอบข้อซักถามสื่อมวลชน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.s__6299711 s__6299704 s__6299702 s__6299700 img_1513 87406 87404 87403
แบ่งปัน