สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ รร.นรต. อ.สามพราน จ.นครปฐม

1280

วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 17.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 โดยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับชั้นยศ พ.ต.อ. ขึ้นไป ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 205 นาย ตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. และผู้แทนหน่วยต่างๆได้เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเตมียาเวส อาคาร บช.รร.นรต.

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ วงปี่สก๊อต นรต. ได้บรรเลงเพลง Scotland the Brave เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณฯ จากนั้นในเวลา 18.30 น. ข้าราขการตำรวจผู้เกษียณฯ ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. และผู้แทนหน่วยต่างๆ ที่เข้าร่วมในพิธี ร่วมรับชมการแสดงและพิธีสวนสนาม ณ ลานฝึกศรียานนท์ พร้อมทั้งร่วมพิธีเชิญธงพิทักษ์สันติราษฎร์ลงจากยอดเสา ก่อนจะปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงรับรอง ณ หอประชุมชุณหะวัน รร.นรต. อ.เมือง จ.นครปฐม

การจัดงานพิธีในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจที่มีประสบการณ์สูงในด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงงานบริหารบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ศ. 2559 ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย. 2559 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และ รร.นรต. อ.สามพราน จ.นครปฐม ต่อเนื่องกัน โดยเชิญข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณฯ ภายในปีงบประมาณ 2559 จากหน่วยงานระดับกองบัญชาการ กองบังคับการ และหน่วยงานในสังกัด ตร. 36 หน่วยงาน เข้าร่วมการสัมมนาฯ เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ของตำรวจรุ่นพี่ถ่ายทอดให้แก่ตำรวจรุ่นหลัง ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารกำลังพลภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้นและส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

โดยสามารถดาวน์โหลดรูปภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่

https://www.dropbox.com/s/dptewotqd3qvbyo/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%93.zip?dl=0

img_0574 img_0577 img_0578 img_0580 img_1957 img_2375 %e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%8b%e0%b8%ad_0380 %e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%8b%e0%b8%ad_0382 %e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%8b%e0%b8%ad_0393 %e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%8b%e0%b8%ad_0397 %e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%8b%e0%b8%ad_0404 %e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%8b%e0%b8%ad_0408 %e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%8b%e0%b8%ad_0412

แบ่งปัน