วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ส่วน ซี ตร. / พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรวันท่องเที่ยวโลก โดยมีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง

203

วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ส่วน ซี ตร. / พล.ต.อ.เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา  ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรวันท่องเที่ยวโลก  โดยมีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง

 

img_2485 img_2498 img_2495 img_2493 img_2492 img_2491 img_2490 img_2489 img_2488

แบ่งปัน