วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุ ครั้งที่ 4/2559 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม

165

วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุ ครั้งที่ 4/2559 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม

img_1615 img_1635 img_1634 img_1630 img_1629 img_1625 img_1624 img_1623 img_1622 img_1621 img_1620 img_1617

แบ่งปัน