การรับสมัครและฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยของพนักงานรักษาความปลอดภัยของพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

1545
View Fullscreen
แบ่งปัน