วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ตร. / พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับยานพาหนะ ที่เดินทางเข้าออกราชอาณาจักร รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน โดยที หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง

213

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ตร. / พล.ต.ท.อนันต์  ศรีหิรัญ  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับยานพาหนะ ที่เดินทางเข้าออกราชอาณาจักร รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน โดยที หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง

img_2514 img_2521 img_2520 img_2519 img_2518 img_2517 img_2516 img_2515

แบ่งปัน