วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ส่วนซี ตร. / พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลร่าง พ.ร.บ. รักษาความปลอดภัย โดยมีหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง

171

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ส่วนซี ตร. / พล.ต.ท.โสภณ  พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลร่าง พ.ร.บ. รักษาความปลอดภัย  โดยมีหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง

img_2528 img_2530 img_2533 img_2534 img_2536 img_2537 img_2538 img_2540 img_2541

แบ่งปัน