วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศไทย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

139

วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศไทย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_1637 img_1657 img_1655 img_1654 img_1652 img_1649 img_1648 img_1647 img_1645 img_1643 img_1642

แบ่งปัน