วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 268/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

173

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 268/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_1712 img_1733 img_1732 img_1731 img_1730 img_1728 img_1727 img_1725 img_1724 img_1722 img_1721 img_1720 img_1719 img_1717 img_1715 img_1714

แบ่งปัน