วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย ของ ตร. โดยมี พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

142

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย ของ ตร. โดยมี พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_1754 img_1768 img_1767 img_1766 img_1763 img_1762 img_1760 img_1757

แบ่งปัน