วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดนโยบายการใช้ที่ดินและอาคารสถานที่ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

131

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดนโยบายการใช้ที่ดินและอาคารสถานที่ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_1736 img_1752 img_1751 img_1748 img_1747 img_1746 img_1745 img_1744 img_1743 img_1740

แบ่งปัน