วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 โซน C ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานสอบสวน ครั้งที่ 2/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

193

วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 โซน C ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานสอบสวน ครั้งที่ 2/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_1988 img_2007 img_2006 img_2005 img_2002 img_2001 img_2000 img_1999 img_1998 img_1996 img_1994 img_1993 img_1990

แบ่งปัน