วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการเปิดโครงการการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ

181

วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการเปิดโครงการการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯimg_1910 img_2023 img_2020 img_2017 img_2014 img_1985 img_1977 img_1973 img_1971 img_1963 img_1962 img_1960 img_1959 img_1958 img_1945 img_1940 img_1938 img_1929 img_1927 img_1923 img_1922 img_1920 img_1919 img_1913

แบ่งปัน