พงศพัศเผยปฏิรูประบบงานสอบสวนแบบบูรณาการ 514 โรงพักทั่วประเทศเสร็จเรียบร้อย อีก 968 แห่ง จะแล้วเสร็จภายในปี 2559 เดินหน้าประเมินผล“ความพึงพอใจของประชาชน”

479
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สน.ราษฎร์บูรณะ 25 ก.ย. 2559พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการปฏิรูปองค์กรตำรวจพร้อมด้วย พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบก.น.8 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิรูประบบงานสอบสวน การรับแจ้งความ และงานนิติวิทยาศาสตร์ที่ สน.ราษฎร์บูรณะ โดย พ.ต.อ.วราวัชร์ ธรรมสโรช ผกก. รายงานการจัดทีมพนักงานสอบสวนแบบบูรณาการ การจัดชุดตรวจสถานที่เกิดเหตุประจำโรงพัก รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่จอดรถห้องน้ำ และสถานที่รับแจ้งความ เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ในขณะที่การปฏิรูปในภาพรวมของสถานีตำรวจทั้ง 514 แห่งทั่วประเทศ ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างเตรียมการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่วนที่เหลืออีก 968 แห่ง ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ดำเนินการต่อ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2559 นี้

พล.ต.อ.พงศพัศ กล่าวว่า การปฏิรูประบบการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย เป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปองค์กรตำรวจใน 10 ประเด็น ซึ่งกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบการสอบสวนและการรับแจ้งความนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้มีการดำเนินการในพื้นที่สถานีตำรวจ 514 แห่งทั่วประเทศ และจะต้องแล้วเสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ สำหรับสถานีตำรวจที่เหลืออยู่อีก 968 แห่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และน่าจะแล้วเสร็จได้ทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะมีผลทำให้การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายในสถานีตำรวจทั้ง 1,482 แห่ง สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆ ที่พี่น้องประชาชนมีข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมในเบื้องต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน และไม่เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นอีก

พล.ต.อ.พงศพัศ กล่าวถึงการจัดชุดตรวจสถานที่เกิดเหตุประจำโรงพักด้วยว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการในส่วนที่มีความพร้อม ทั้งสถานที่และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน โดยในพื้นที่ บช.น. ขณะนี้มีอยู่ 2 โรงพัก คือ สน.บางเขน และ สน.ราษฎร์บูรณะ ส่วนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1-9 และ ศชต.สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้จัดชุดตรวจสถานที่เกิดเหตุประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองของทุกจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งจะช่วยให้การทำงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น

พล.ต.อ.พงศพัศ กล่าวด้วยว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้ฝากขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกระดับ ทั้งนายและลูกน้อง ที่เข้าใจดีเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปองค์กรตำรวจ ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยทันที และทุกคนก็ได้ช่วยกันอย่างเต็มที่ มีผลทำให้การปฏิรูปองค์กรตำรวจทั้ง 10 ประเด็นมีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในระดับสถานีตำรวจ ส่วนในประเด็นอื่นๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ ก็เป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่ง ท่าน ผบ.ตร. ก็ได้เร่งรัดการดำเนินการอย่างเต็มที่ และนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติให้กับ ท่าน นายกรัฐมนตรี และ ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ทราบทุกระยะอย่างต่อเนื่อง

แบ่งปัน