วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 268/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

205

วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 268/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_2367 img_2384 img_2382 img_2380 img_2379 img_2378 img_2377 img_2375 img_2373 img_2372 img_2371 img_2370 img_2369 img_2368

แบ่งปัน