วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมโครงการสร้างอาคารที่ทำการและที่พักอาศัย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

141

วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมโครงการสร้างอาคารที่ทำการและที่พักอาศัย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_2449 img_2466 img_2465 img_2464 img_2463 img_2460 img_2459 img_2457 img_2454 img_2453 img_2452

แบ่งปัน