รพ.ตำรวจจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ‘รักษ์สุขภาพประชาชน’ ช่วยสังคม

627

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลตำรวจ ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมโครงการ “ตำรวจรักษ์สุขภาพประชาชน” ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการกับประชาชน

news_VHlgIzjHDJ181712_533

สุขภาพที่ดีต้องอาศัยการดูแลตัวเองแต่ด้วยความที่ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ ไม่สามารถเข้ารับบริการหรือเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพภารกิจของ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” จึงถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ด้วย เหตุนี้เองทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลตำรวจ จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมโครงการ “ตำรวจรักษ์สุขภาพประชาชน” ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการกับประชาชน โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้จัด กิจกรรมที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูล รอง พตร. ในฐานะรรท.พตร. เปิดเผยว่า โครงการ “ตำรวจรักษ์สุขภาพประชาชน” เกิดขึ้นจากแนวคิด ที่มา และนโยบาย ของทาง พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันให้เข้า ถึงดูแลความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการออกหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ตามชุมชนต่าง ๆ

ที่ผ่านมาทางรพ.ตำรวจได้จัดโครงการ “ตำรวจรักษ์สุขภาพประชาชน” ครั้งที่ 1 ไปแล้วที่ชุมชนคลองเตยซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2  อีกทั้งได้รับความร่วมมือและการตอบรับที่ดีจากหน่วยงานภาคเอกชนที่สนใจเข้า มาร่วมกิจกรรม ภายในงานนอกจากจะมีการออกหน่วยแพทย์แล้วยังมีการแสดงดนตรีกิจ กรรมสันทนาการต่าง ๆ ตลอดจนการวัดสายตาประกอบแว่นจากภาคเอกชนเป็นที่พึงพอใจกับประชาชนผู้มาใช้ บริการ

“ประชาชนหรือคนไข้ทั่วไปโดยส่วนใหญ่เมื่อเป็นโรคแล้วถึงจะเข้า รับการรักษาที่โรงพยาบาลต้องรอให้เป็นโรคหรือมีอาการเสียก่อน ซึ่งการให้บริการในลักษณะเช่นนี้เป็นการให้บริการเชิงรับ ในขณะที่การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จะเป็นการให้บริการเชิงรุกในการให้บริการประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการให้ บริการทางการแพทย์ได้ เช่น ไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยระยะทางระหว่างบ้านกับสถานบริการสาธารณสุขห่างไกล กันมาก ซึ่งจะทำให้ประชาชนพบความผิดปกติของร่างกายได้เร็วและได้รับ การรักษาอย่างทันท่วงที”

สอดรับ กับพ.ต.อ.นพ.อนันต์ สุวรรณเทวะคุปต์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตำรวจ แสดงความเห็นว่า หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของรพ.ตำรวจที่ออกให้บริการกับประชาชนในครั้งนี้ตาม โครงการถือเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม สามารถให้บริการตรวจโรคที่หลากหลาย มีการตรวจเฉพาะทางได้หลายโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา เช่น สูติ-นรีเวช โรคหัวใจ โรคเด็ก โรคผิวหนัง โรคสายตา กระดูกพรุน โรคมะเร็งเต้านม โรคข้อเข่าเสื่อม โรคไต ซึ่งจะทำให้ประชาชนพบความผิดปกติของร่างกายได้เร็วและได้รับการรักษา อย่างทันท่วงที

หากประชาชนคนใดมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อ เนื่องยังสามารถเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจได้อีกด้วยโดยทางเจ้า หน้าที่จะคอยประสานการคัดกรองว่าคนไข้มีสิทธิการรักษาพยาบาลที่ไหนสามารถที่ จะย้ายสิทธิตามความต้องการของผู้รักษามาที่รพ.ตำรวจได้เช่นกัน

พล.ต.ต.วิฑูรย์ กล่าวอีกว่า ในอนาคตแนวการดำเนินงานของทาง รพ.ตำรวจจะเป็น excellentcenter หรือ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในด้านการรักษา โดยจะมีแพทย์ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้บริการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องมือในการรักษา ยกระดับโรงพยาบาลตำรวจเป็นโรงพยาบาลในระดับ 3 เทียบเท่าสถาบันทางการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ ขณะเดียวกันอนาคตจะมีการเปิดคลินิกนอกเวลาให้กับประชาชนเพื่อคอยให้บริการ รวมทั้งยกระดับ รพ.ตำรวจให้เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติตามมาตรฐาน Joint CommissionInternational (JCI) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกทั้งในเรื่องของการรักษาและการให้บริการ

นับ เป็นเรื่องดีที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทางรพ.ตำรวจเล็งเห็นความสำคัญ ของสุขภาพของประชาชน ซึ่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นการให้บริการทางการแพทย์ในเชิงรุก นอกจากจะตรวจพบโรคได้เร็วแล้วประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ เพิ่มเติมในส่วนของการป้องกันโรคต่าง ๆหรือการปฏิบัติตัว การรักษาเบื้องต้น รวมทั้งคำแนะนำที่ถูกต้อง เรียกได้ว่า “สามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้อย่างแท้จริง”.

 

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/article/500316

แบ่งปัน