ประกาศกองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

254
View Fullscreen
แบ่งปัน