วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 272/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

260

วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 272/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_3099 img_3097 s__25968662img_3096 img_3095 img_3094 img_3093 img_3092 img_3091 img_3090 img_3089 img_3088 img_3087 img_3084 img_3082

แบ่งปัน