วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ สนามยิงปืน บช.ศ. ถ.วิภาวดี/MR.KUFA MAPURANI ตำแหน่ง UNSAAT INSTRUCTOR เป็นประธานในการทดสอบทักษะการยิงปืนแก่ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการทดสอบคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ประจำปี 2559 โดยมีข้าราชการตำรวจจาก ตท. และ บช.ศ. อำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์และสถานที่ในการทดสอบ

245

วันที่ 29 กันยายน 2559  เวลา 09.30 น. ณ สนามยิงปืน บช.ศ.  ถ.วิภาวดี/MR.KUFA  MAPURANI ตำแหน่ง UNSAAT INSTRUCTOR เป็นประธานในการทดสอบทักษะการยิงปืนแก่ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการทดสอบคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ประจำปี 2559 โดยมีข้าราชการตำรวจจาก ตท. และ บช.ศ. อำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์และสถานที่ในการทดสอบ

17 16 11 8 7 5

แบ่งปัน