ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขนย้ายดินไปถมในที่ดินและบึงน้ำภายในบริเวณโดยรอบสนามบุณยะจินดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

234
View Fullscreen
แบ่งปัน