วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 278/2559 โดยมีปน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

270

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 278/2559 โดยมีปน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_3329 img_3326 img_3324 img_3322 img_3320 img_3319 img_3317 img_3316 img_3315 img_3314 img_3313 img_3312 img_3311

แบ่งปัน