วันที่ 12 ต.ค. 59 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันตำรวจ 13 ตุลาคม ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในครั้งนี้ ผบ.ตร. พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ หอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จากนั้นได้ชมนิทรรศการ ต่อด้วยแถลงข่าวแพทย์ตำรวจพัฒนาสู่โรงพยาบาลตำรวจ 4.0 เพื่อตำรวจและประชาชน และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 รพ.ตร. อีกด้วย

294
วันที่ 12 ต.ค. 59 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันตำรวจ 13 ตุลาคม ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในครั้งนี้ ผบ.ตร. พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ หอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จากนั้นได้ชมนิทรรศการ ต่อด้วยแถลงข่าวแพทย์ตำรวจพัฒนาสู่โรงพยาบาลตำรวจ 4.0 เพื่อตำรวจและประชาชน และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์  88 พรรษา ชั้น 20 รพ.ตร. อีกด้วย
s__6643831 s__6643820 s__6643787 s__6643785 s__6643782 s__6643743 s__6643742 s__6643741 s__6643740 s__6643739 s__6643738 s__6643737 s__6643736 img_5070 5045108284996
แบ่งปัน