วันนี้ (13 ต.ค. 59) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันตำรวจ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสโมสรตำรวจ โดยวันตำรวจในปีนี้ ถือเป็นวันครบรอบ 101 ปี นับแต่มีการรวมกิจการตำรวจ คือการรวม “กรมพลตระเวนหรือตำรวจนครบาล” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็นกรมเดียวกัน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 สำหรับพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ วันที่ 13 ต.ค. 59 เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 06.30 น. โดย พล.ต.อ.จักiทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีบูชาพระภูมิ หน้าอาคาร 1 ตร., พิธีบูชาพระนารายณ์ หน้าอาคาร 18 ตร., พิธีบูชาพระนิรันตราย (จำลอง) ณ หอพระนิรันตราย จากนั้น ผบ.ตร. ได้วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 ตร. ต่อมาในเวลา 08.00 น. ผบ.ตร. นำข้าราชการตำรวจร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานหน้าเสาธงแห่งใหม่ ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจะมีพิธีเปิดใช้เสาธงแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ด้วย จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีสงฆ์ ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ต่อด้วยพิธีสักการะรูปปั้นจำลอง พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.

438
วันนี้ (13 ต.ค. 59) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันตำรวจ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสโมสรตำรวจ โดยวันตำรวจในปีนี้ ถือเป็นวันครบรอบ 101 ปี นับแต่มีการรวมกิจการตำรวจ คือการรวม “กรมพลตระเวนหรือตำรวจนครบาล” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็นกรมเดียวกัน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458
สำหรับพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ วันที่ 13 ต.ค. 59 เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 06.30 น. โดย พล.ต.อ.จักiทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีบูชาพระภูมิ หน้าอาคาร 1 ตร., พิธีบูชาพระนารายณ์
หน้าอาคาร 18 ตร., พิธีบูชาพระนิรันตราย (จำลอง) ณ หอพระนิรันตราย จากนั้น ผบ.ตร. ได้วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 ตร. ต่อมาในเวลา 08.00 น. ผบ.ตร. นำข้าราชการตำรวจร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานหน้าเสาธงแห่งใหม่ ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจะมีพิธีเปิดใช้เสาธงแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ด้วย จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีสงฆ์ ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ต่อด้วยพิธีสักการะรูปปั้นจำลอง พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.
พิธีเช้าวันตำรวจ_022 พิธีเช้าวันตำรวจ_020 พิธีเช้าวันตำรวจ_018 พิธีเช้าวันตำรวจ_017 พิธีเช้าวันตำรวจ_016 พิธีเช้าวันตำรวจ_015 พิธีเช้าวันตำรวจ_013 พิธีเช้าวันตำรวจ_012 พิธีเช้าวันตำรวจ_010 พิธีเช้าวันตำรวจ_009 พิธีเช้าวันตำรวจ_007 พิธีเช้าวันตำรวจ_004 พิธีเช้าวันตำรวจ_002 พิธีเช้าวันตำรวจ_001
แบ่งปัน