วันนี้ (13 ต.ค. 59) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันตำรวจ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสโมสรตำรวจ โดยวันตำรวจในปีนี้ ถือเป็นวันครบรอบ 101 ปี นับแต่มีการรวมกิจการตำรวจ คือการรวม “กรมพลตระเวนหรือตำรวจนครบาล” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็นกรมเดียวกัน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 ในเวลา 12.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ อนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน บริเวณหน้าหอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จากนั้นจะเป็นการมอบของที่ระลึกธงพิทักษ์สันติราษฎร์และรูปปั้นอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน แก่ทายาทของข้าราชการตำรวจผู้เสียชีวิต ณ หอประชุมชุณหะวัณ และในเวลา 13.50 น. เป็นพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ณ ลานฝึกศรียานนท์ รร.นรต. จ.นครปฐม

511
วันนี้ (13 ต.ค. 59) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันตำรวจ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสโมสรตำรวจ โดยวันตำรวจในปีนี้ ถือเป็นวันครบรอบ 101 ปี นับแต่มีการรวมกิจการตำรวจ คือการรวม “กรมพลตระเวนหรือตำรวจนครบาล” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็นกรมเดียวกัน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458
ในเวลา 12.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ อนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน บริเวณหน้าหอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จากนั้นจะเป็นการมอบของที่ระลึกธงพิทักษ์สันติราษฎร์และรูปปั้นอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน แก่ทายาทของข้าราชการตำรวจผู้เสียชีวิต ณ หอประชุมชุณหะวัณ และในเวลา 13.50 น. เป็นพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ณ ลานฝึกศรียานนท์ รร.นรต. จ.นครปฐม 99420 99419 99418 99417 99416 99415 99414 99413 99412 99411 99410 99409 99408 99407 99406
แบ่งปัน