วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 290/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

163

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 290/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_6486 img_6485 img_6482 img_6481 img_6477 img_6475 img_6474 img_6473 img_6472 img_6471 img_6469 img_6468 img_6467 img_6466 img_6465 img_6463 img_6462

แบ่งปัน