เชิมชมนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ต.ค.-13 พ.ย. 2559 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

254

museum

แบ่งปัน