25 ตุลาคม 2559 พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม

161

25 ตุลาคม 2559 พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรมimg_8120 img_8114 img_8109 img_8104 img_8100 img_8097 img_8093 img_8085

แบ่งปัน