25 ตุลาคม 2559 พล.ต.ท.วีระพงษ์ ฯ ประชุมคณะทำงานปฏิรูปองค์กรตำรวจ คณะที่2

458

25 ตุลาคม 2559 พล.ต.ท.วีระพงษ์ ฯ ประชุมคณะทำงานปฏิรูปองค์กรตำรวจ คณะที่2img_8078 img_8074 img_8069 img_8068 img_8064

แบ่งปัน