วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 299/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

122

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 299/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_7657 img_7650 img_7646 img_7662 img_7660 img_7653 img_7652 img_7651 img_7649 img_7648 img_7647

แบ่งปัน