วันนี้ (28 ต.ค. 59) เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รรท.ผบก.สท. ให้การต้อนรับและนำคณะสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

523

วันนี้ (28 ต.ค. 59) เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รรท.ผบก.สท. ให้การต้อนรับและนำคณะสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันimg_8664 img_8642 img_8575 img_8570 img_8556 img_8555 img_8474 img_8443

แบ่งปัน