วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานทุนของ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

150

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานทุนของ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_8389 img_8397 img_8394 img_8393 img_8391

แบ่งปัน