วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

193

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_8471 img_8489 img_8487 img_8485 img_8484 img_8482 img_8480 img_8476 img_8475

แบ่งปัน