วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 306/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

144

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 306/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_8525 img_8524 img_8522 img_8519 img_8518 img_8516 img_8513 img_8511 img_8510 img_8505

แบ่งปัน