วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิรูปโครงสร้างตำรวจ คณะที่ 9 เรืองการสรรหาและการฝึกอบรม โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง

366

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิรูปโครงสร้างตำรวจ คณะที่ 9 เรืองการสรรหาและการฝึกอบรม โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง

img_4061 img_4060 img_4059 img_4058 img_4057 img_4056 img_4055 img_4052

แบ่งปัน