วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม พล.ต.ต.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร. / พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2/2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการภายนอกที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในสังกัด ตร. เช่น สตม., สทส. และ กมค. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

115

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  เวลา 11.00 น.  ณ ห้องประชุม พล.ต.ต.เผ่า  ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร. / พล.ต.ท.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม  รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2/2559  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการภายนอกที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในสังกัด ตร. เช่น สตม., สทส. และ กมค. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

img_9167_resize img_9165_resize img_9163_resize img_9149_resize img_9146_resize img_9143_resize img_9134_resize img_9121_resize img_9120_resize img_9119_resize

แบ่งปัน