ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

1216
View Fullscreen
แบ่งปัน