วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

111

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_9097 img_9094 img_9093 img_9092 img_9091 img_9090 img_9089 img_9088 img_9085

แบ่งปัน