วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี อาคาร 1 ชั้น 2 ตร. / พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาเตรียมข้อมูลตามร่างรัฐธรรมนูญฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

131

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี อาคาร 1 ชั้น 2 ตร. / พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาเตรียมข้อมูลตามร่างรัฐธรรมนูญฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

img_0508 img_0507 img_0505 img_0521 img_0518 img_0517 img_0515 img_0514 img_0509

แบ่งปัน