วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและการใช้อำนาจสั่งปิดสถานประกอบการที่กระทำผิดกฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

87

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและการใช้อำนาจสั่งปิดสถานประกอบการที่กระทำผิดกฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม img_9169 img_9167 img_9165 img_9164 img_9163 img_9158 img_9157 img_9154

แบ่งปัน