มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้ารการจราจรในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2559

178
View Fullscreen
แบ่งปัน