วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

108

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_9655 img_9653 img_9651 img_9649 img_9647 img_9641

แบ่งปัน