วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 316/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

119

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 316/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_9955 img_9953 img_9949 img_9947 img_9946 img_9945 img_9941 img_9939 img_9938 img_9936 img_9934 img_9933 img_9930 img_9927 img_9925

แบ่งปัน