วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี คุณวีระยุทธ ปั้นน่วม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

137

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี คุณวีระยุทธ ปั้นน่วม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_0235 img_0234 img_0228 img_0221 img_0218 img_0216 img_0215 img_0213 img_0212 img_0211 img_0207 img_0205 img_0204 img_0203 img_0202 img_0200 img_0196 img_0194 img_0190 img_0184

แบ่งปัน