ประกาศ กองบินตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองบินตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๙ ( 14 พ.ย.2559)

756

http://tpad.police.go.th/admin/img_info/234.pdf

View Fullscreen
แบ่งปัน