วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรตำรวจ คณะที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

128

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรตำรวจ คณะที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_0264 img_0273 img_0272 img_0268 img_0267

แบ่งปัน