วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลตำรวจ / คุณพราวนภางค์ ทองสอง อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะแม่บ้านฯ เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้านตำรวจ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบเงินช่วยเหลือแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวอยู่ใน รพ. จำนวน 2 นาย

181

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลตำรวจ / คุณพราวนภางค์ ทองสอง อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะแม่บ้านฯ เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้านตำรวจ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบเงินช่วยเหลือแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวอยู่ใน รพ. จำนวน 2 นายvii_8939 vii_8936 vii_8934 vii_8931 vii_8930 vii_8926 vii_8924 vii_8921 vii_8900

แบ่งปัน