วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงบประมาณและการเงิน ชั้น 4 อาคาร 5 ตร./ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมหารือจัดทำโครงการ “ตำรวจไทยร่วมใจต้านภัยหนาว ประจำปี 2559” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

208

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงบประมาณและการเงิน ชั้น 4 อาคาร 5 ตร./ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมหารือจัดทำโครงการ “ตำรวจไทยร่วมใจต้านภัยหนาว ประจำปี 2559” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_0277 img_0293 img_0292 img_0290 img_0288 img_0287 img_0286 img_0284 img_0282

แบ่งปัน