วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 319/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

179

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 319/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_0322 img_0321 img_0318 img_0316 img_0315 img_0314 img_0311 img_0310 img_0308 img_0305 img_0302 img_0299 img_0296

แบ่งปัน